ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : วโรดม วณิชศิลป์
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC Reading Part สรุปเทคนิคการทำข้อสอบที่สำคัญ Grammar ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้สำหรับการสอบ TOEIC พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดสำหรับฝึกฝนก่อนเข้าห้องสอบจริง