ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในองค์กร
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อาณัติ รัตนถิรกุล
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เป็นการจุดประกายสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ หรือผู้สนใจที่ต้องการเปลี่ยนงานมาในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร (Admin) จะได้เรียนรู้ว่า ขั้นตอนในการทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้างและพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างจึงจะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายระดับมือโปรได้