ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

10 เรื่องค่าชดเชย ต้องรู้ก่อนออกจากงาน
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : ธรรมนิติเพรส
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เศรษฐกิจซึมยาวไม่รู้จบ หลายคนถูกเลิกจ้าง ถูกยัดเยียดให้ออกจากงานโดยไม่สมัครใจ และหลายเหตุผลที่นายจ้างยื่นให้แบบไม่ทันตั้งตัว ในฐานะลูกจ้างที่หาเช้ากินค่ำ ทุกคนมีสิทธิได้รับ “ค่าชดเชย” ตาม “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” อยากรู้ว่า “10 ค่าชดเชยต้องรู้ ก่อนออกจากงาน”  มีอะไรบ้าง เล่มนี้ช่วยไขข้อสงสัยและปัญหาหลายๆ อย่างให้กับลูกจ้างไว้ศึกษา หรือต่อยอดสิ่งที่รู้มาให้ลึกซึ้งและกระจ่างยิ่งขึ้น